Over URLI

India is gekend voor zijn rijke cultuur, Bollywood, de sterke economische groei, … maar ook om zijn armoede. Helaas is het officieel afgeschafte kastensysteem nog steeds een feit. Door de armoede mist een groot deel van de kinderen kansen op onderwijs. Gelukkig zijn er reeds vele initiatieven, zowel binnenlandse als buitenlandse, om hen alsnog een schoolcarrière te gunnen.

 

URLI vzw is één van die initiatieven!

De vzw geeft kinderen die reeds hun middelbare studies hebben afgerond de kans op voortgezet hoger onderwijs. Ze maakt geen enkel onderscheid naar de studenten toe wat betreft de keuze van de studie, de kosten die het met zich meebrengt, de duur van de opleiding, … ieder is vrij in zijn keuze en kan rekenen op de steun van URLI vzw. Vele kinderen hebben de intellectuele capaciteiten, maar dikwijls niet de middelen om zichzelf verder te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de algemene ontwikkeling van hun land. Vandaar ons motto:

 

Educate a child and you educate a nation

(Onderwijs een kind en je onderwijst een natie)

De financiële tussenkomst moet ruim gezien worden en behelst alle kosten die nodig zijn om de studie tot een goed einde te brengen. Zo betaalt URLI vzw niet enkel het inschrijvingsgeld en de boeken, maar ook het eventuele schooluniform, onderdak, eten, vervoerskosten, zakgeld, …

URLI vzw

Mechelsesteenweg 232, 2820, Bonheiden-Rijmenam