Urli vzw

 

Wat doet URLI vzw?

India is gekend voor zijn rijke cultuur, Bollywood, de sterke economische groei, … maar ook om zijn armoede. Helaas is het officieel afgeschafte kastensysteem nog steeds een feit. Door de armoede mist een groot deel van de kinderen kansen op onderwijs. Gelukkig zijn er reeds vele initiatieven, zowel binnenlandse als buitenlandse, om hen alsnog een schoolcarrière te gunnen.

 

URLI vzw is één van die initiatieven!

De vzw geeft kinderen die reeds hun middelbare studies hebben afgerond de kans op voortgezet hoger onderwijs. Ze maakt geen enkel onderscheid naar de studenten toe wat betreft de keuze van de studie, de kosten die het met zich meebrengt, de duur van de opleiding, … ieder is vrij in zijn keuze en kan rekenen op de steun van URLI vzw. Vele kinderen hebben de intellectuele capaciteiten, maar dikwijls niet de middelen om zichzelf verder te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de algemene ontwikkeling van hun land. Vandaar ons motto:

 

Educate a child and you educate a nation

(Onderwijs een kind en je onderwijst een natie )

De financiële tussenkomst moet ruim gezien worden en behelst alle kosten die nodig zijn om de studie tot een goed einde te brengen. Zo betaalt URLI vzw niet enkel het inschrijvingsgeld en de boeken, maar ook het eventuele schooluniform, onderdak, eten, vervoerskosten, zakgeld, …

 

Hoe doet URLI vzw dit?

De mensen achter URLI vzw bevinden zich allemaal in België. Dit is dan ook het werkterrein van de vereniging. URLI vzw doet voornamelijk aan fondsenwerving om zo de studies van de kinderen te kunnen betalen.

 

De fondsen worden op drie manieren verworven:

 

Bedrijven en particulieren:

We spreken zoveel mogelijk bedrijven en particulieren aan die zich willen engageren om de hogere opleiding van één van de studenten geheel of gedeeltelijk te financieren. Een bedrijf of particulier kan er zich ook toe verbinden om de gehele opleiding van een student te bekostigen. Via de website heeft men een overzicht van de studenten die gesponsord worden en wordt men op de hoogte gehouden van de evolutie van hun studies.

 

Scholen en verenigingen:

Vele scholen trachten hun leerlingen de derde wereldproblematiek bij te brengen. Vaak worden er allerhande projecten opgezet om de daad bij het woord te voegen. Scholen kunnen het URLI-project steunen en de opbrengst van hun acties schenken.

 

Evenementen:

Via evenementen en voordrachten wil de vzw mensen meer inzicht verschaffen en hen sensibiliseren voor de problematiek. Jaarlijks houden we een URLI-weekend. Gedurende heel dit weekend zullen er tal van activiteiten zijn, die de nodige fondsen kunnen opbrengen om zo weer enkele kinderen de mogelijkheid te geven verder te studeren. De fondsen worden integraal en zonder tussenpersonen overgemaakt aan onze contactpersoon in India. Deze zorgt voor de correcte besteding.

 

Hoe is URLI vzw ontstaan?

Sheila Punjabi, de voorzitter van URLI vzw en reeds een 20-tal jaren woonachtig in België, is afkomstig uit de streek van Tamilnadu (Trichy), India . Zij bracht enkele keren een bezoek aan haar vriendin in Chennai, die de leiding heeft over een hostel waar kansarme kinderen toch nog onderwijs kunnen genieten. Na deze bezoeken heeft Sheila samen met enkele Belgische vrienden URLI vzw opgericht omdat er, ondanks alle reeds bestaande initiatieven, nog steeds nood is aan bijkomende hulp.

 

Vanwaar de naam URLI?

De urli maakt al eeuwenlang een vast onderdeel uit van het kookgerei in de Zuid-Indiase keuken. Deze kookpot is in vele maten beschikbaar en wordt vervaardigd uit brons, staal of aluminium (vroeger bestonden de urli’s die gebruikt werden bij godsdienstrituelen uit een legering van koper, zilver, goud, lood en zink, het zogenaamde “Pachaloha”, de vijf metalen). De urli kan ook buiten de keuken gebruikt worden als decoratie. Hij wordt dan gevuld met water, bloemen, keien, …

De urli is heel symbolisch voor de vzw omdat hij mensen verenigt en voedsel biedt aan iedereen.

URLI vzw

Mechelsesteenweg 232, 2820, Bonheiden-Rijmenam